Alla Ti Kl/Döden i Venedig och andra berättelser

Författare
Thomas Mann
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens Kulturråd 1989 Sverige s. 22 cm 978-91-27-55129-9