Alla bära de svärd

Författare
Margareta Suber
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1957 Sverige, Stockholm 214 sidor.
Norstedt 1947 Sverige, Stockholm 260 sidor.
Saga Egmont nnnn 978-87-26-17696-4