Alla dessa Häggrar - konstnärer i/från Östergarn, Gotland, 8 juli-9 augusti 1995

Författare
Svante Hedin
(Svante Hedin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Visum, Gotlands Förenade tr. 1995 Sverige, Visby, Visby 52 sidor. ill. 22 cm