"Alla människors möte borde vara så" - texter om bedömning : vänbok till Astrid Pettersson

Författare
(Red. Lisa Björklund Boistrup, Maria Nordlund & Eva Norén.)
Genre
Festschrift, Festskrifter
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet, AJ E-print 2017 Sverige, Stockholm, Stockholm 111 sidor. ill. 25 cm 978-91-979516-5-4