Alle de gedrukte werken 1611-1738 D. 2, Toneelspelen 1613-1633

Författare
Pieter Corneliszoon Hooft
Språk
Nederländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1972 Nederländerna, Amsterdam 481 s : Ill 90-6042-100-0