Alle de gedrukte werken 1611-1738 D. 3, Gedichten 1636

Författare
Pieter Corneliszoon Hooft
Språk
Nederländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1972 Nederländerna, Amsterdam 489 s : Ill. 90-6042-100-0