Alle de gedrukte werken 1611-1738 D. 7, Tacitus-vertalingen 1704

Författare
Pieter Corneliszoon Hooft
Språk
Nederländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1972 Nederländerna, Amsterdam 528 s 90-6042-100-0