Alle de gedrukte werken 1611-1738 D. 8, Brieven 1738

Författare
Pieter Corneliszoon Hooft
Språk
Nederländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1972 Nederländerna, Amsterdam liv, 597 s : Ill. 90-6042-100-0