Alle de gedrukte werken 1611-1738

Författare
Pieter Corneliszoon Hooft
Språk
Nederländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1972 Nederländerna, Amsterdam 9 vol. 90-6042-100-0
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan