Allmän försäkring

Författare
Åke Bengtsson
(Åke Bengtsson, Olof Cederschiöld, Åke Magnusson utg. av Institutet för försäkringsutbildning, IFU)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utg. 1972 Sverige, Stockholm 47 sidor.
Utg. 1968 Sverige, Stockholm 44 sidor. : ill.
Utg., Haeggström 1967 Sverige, Stockholm, Stockholm 44 sidor. ill.