Allmän historia D. 1, Forntiden och medeltiden

Författare
Alf Ahlberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 1964 Sverige, Stockholm 176 sidor. : ill.
Liber 1956 Sverige, Stockholm 176 sidor. : ill.
Liber 1947 Sverige, Stockholm 176 sidor.