Allmän kulturhistoria eller det mänskliga lifvet i dess utveckling D. 2 - systematisk framställning af civilisationens gång och naturlagarnes upptäckande

Författare
Anton Nyström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Looström & komp. (i kommission) 1901 Sverige, Stockholm 716 sidor.
Looström & komp. (i kommission 1886 Sverige, Stockholm 622 sidor. illustrationer