Allmän kulturhistoria eller det mänskliga lifvet i dess utveckling D. 3 - systematisk framställning af civilisationens gång och naturlagarnes upptäckande

Författare
Anton Nyström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Looström & komp. (i kommission) 1902 Sverige, Stockholm 792 sidor.
Looström & komp. (i kommission 1887 Sverige, Stockholm 590 sidor. illustrationer