Allmän kulturhistoria eller det mänskliga lifvet i dess utveckling D. 4 - systematisk framställning af civilisationens gång och naturlagarnes upptäckande

Författare
Anton Nyström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Looström & komp. (i kommission) 1904 Sverige, Stockholm 880 sidor.
Looström & komp. (i kommission 1888 Sverige, Stockholm 738 sidor. illustrationer