Allmän naturgaskunskap

Författare
Ingmar Danielson
(Ms. och red.: Ingmar Danielson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. gasfören., LiberHermod 1982 Sverige, Stockholm, Malmö 56 sidor. : diagr., ill., kart., tab. 30 cm 91-86464-00-0