Allmänheten och växthuseffekten - allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 2005 Sverige, Stockholm 21 sidor.