Allmänna fysiologiska och patogenetiska effekter av ljud - ASF 150

Författare
Erik Borg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för fysiologi, Karolinska institutet 1979 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 105 sidor., 240 ref.