Allmogeseder i Rönnebergs härad

Författare
Eva Wigström
(Eva Wigström efterskrift av Nils-Arvid Bringéus.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gidlund, Norden 1985 Sverige, Stockholm, Malmö [4], 87 sidor. 24 cm
1891 Sverige, Stockholm 92 sidor.