Allt som är i himmelen = - All that is in heaven

Författare
Thomas Wågström
(Thomas Wågström med en essä av / with an essay by Karl Ove Knausgård översättning till svenska / translation to Swedish: Marie Lundquist, översättning till engelska / translation to English: Linda Schenck.)
Genre
Bildverk
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Max Ström, Göteborgstryckeriet 2012 Sverige, Stockholm, Göteborg lxxxvi sidor. ill. 20 x 30 cm 978-91-7126-254-7