Alltid din egen

Författare
Folke Mellvig
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges radio 1965 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 82 sidor.