Alltid någon annan som väntar - röster från äldreomsorgen

Författare
(Redaktör: Siv Hågård efterord av professor Marta Szebehely.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
En bok för alla i samarbete med Liv i Sverige, Scandbook 2014 Sverige, Stockholm, Falun 180 sidor. 22 cm 978-91-7221-684-6