Almanach, på thet åhret ... 1700 ... Efter hög befalning uthräcknat

Författare
Johan Bilberg
(Af J. B.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1699 Sverige, Stockholm (16) sidor. + B4. 16:o.