Almanach, på thet åhret ... 1700

Författare
Johan Bilberg
(Efter hög befalning uthräcknat af J. B.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1699 Sverige, Stockholm A12-F12. 12:o.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan