Almanack för skottåret efter frälsarens Christi födelse 1892. Till Stockholms horisont belägen wid 59 grad. 20 1/2 min. polhöjd. Efter h. kongl. maj:ts nådigste stadgande, med uteslutande privilegium, utgifwen af desz wetenskaps-academi. Stockholm, P. A. Norstedt & söner. 1891

Originaltitel
Almanack 1892 KVA Sthlm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1891 Sverige, Stockholm 40 sidor. [16:o]