Almby bytomt - Närke, Almby socken, Kv. Lekvattnet 4-11, RAÄ 160. Örebro kommun

Författare
Katalin Schmidt Sabo
(Katalin Schmidt Sabo.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet 2006 Sverige, Örebro 74 sidor.