Almqvist & Wiksell - ett boktryckeriföretags historia : perioden 1839-1910

Författare
Sven Almqvist
(Sven Almqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber, A & W 1979 Sverige, Stockholm, Uppsala 411 sidor. ill. 26 cm