Als Kind habe ich Stalin gesehen - Essais und Reden

Författare
Christoph Hein
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aufbau-Verl. 1990 Tyska Demokratiska Republiken (t.o.m. 1990), Berlin, Weimar 268 S. 20 cm 3-351-01773-1