Alsterdalen och Karlstad i Gustaf Frödings diktning

Författare
Ingvald Rosenblad
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1983 Sverige, Karlstad 32 sidor. : ill. 20 cm
Förf., Karlstads-tidn. 1979 Sverige, Karlstad, Karlstad 32 sidor. ill. 20 cm
Förf. 1976 Sverige, Karlstad [29] sidor. : ill. 20 cm
Gustaf Fröding-sällsk. 1969 Sverige, Karlstad [30] sidor. ill.
Turistbyrån (distr.) 1969 Sverige, Karlstad [29] sidor. : ill.
Utg. 1965 Sverige, Alster [4] sidor. : ill. 34 cm