Alternativa energikällor - vindenergi, biomassa, torv, geotermisk energi, vågenergi, saltenergi

Författare
Mats Preger
(Mats Preger, Lars Wester)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för termisk energiteknologi, Kungl. Tekniska högsk. i Stockholm 1979 Sverige, Stockholm 302 sidor.