Alternativa förrådslösningar vid AB Bofors

Författare
Lars-Ragnar Nerelius
(Lars-Ragnar Nerelius, Tomas Jacobson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1979 Sverige, Göteborg 108 sidor.