Altitalische Studien

Författare
Sophus Bugge
(Von Sophus Bugge.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Druck von A.W. Brøgger 1878 Norge, Christiania 88 sidor. 24 cm.