Aluetilinpito - tuotanto, työllisyys ja kiinteän pääoman bruttomuodostus lääneittäin vuonna 1982

Författare
Finland
(Tilastokeskus = Regionalräkenskaper : produktionen, sysselsättningen och den inhemska bruttobildningen av fast kapital länsvis år 1982 / Statistikcentralen = Regional accouting : production, employment and gross domestic fixed capital formation by provinces in 1982 / Central statistical office of Finland)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1985 Finland, Helsinki 116 sidor. : huvudsakligen tab. 951-46-9102-4
1984 Finland, Helsinki 120 sidor. : huvudsakligen tab. 951-46-8330-7