Aluetilinpito - tuotanto, työllisyys ja kiinteän pääoman bruttomuodostus lääneittäin vuosina 1976 ja 1978 = Regionalräkenskaper : produktionen, sysselsättningen och den inhemska bruttobildningen av fast kapital länsvis åren 1976 och 1978 = Regional accounting : production, employment and gross domestic fixed capital formation by provinces in 1976 and 1978

Författare
Finland
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1982 Finland, Helsinki 222 sidor. : kart., tab. 951-46-6415-9