Alvin Langdon Coburn - symbolist photographer, 1882-1966 : beyond the craft

Författare
Mike Weaver
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aperture 1986 USA, New York 86 sidor. : ill. 29 cm 0-89381-222-6
Dover Publications cop. 1978 USA, New York 145 sidor. : ill. 0-486-23685-4
Faber 1966 Storbritannien, London 143 sidor. ill.