Amatör- och bevarandesorter - regler kring utsädesodling och försäljning

Författare
Agneta Börjeson
(Text: Agneta Börjeson och Lena Nygårds)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jordbruksverket cop. 2011 Sverige, Jönköping 21 sidor. : ill.