American capitalism - the concept of countervailing power

Författare
John Kenneth Galbraith
(John Kenneth Galbraith with a new introduction by the author)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Transaction Publishers 1993 USA, New Brunswick, N.J., U.S.A 208 sidor. 1-56000-674-9
Blackwell 1980 Storbritannien, Oxford xiii, 208 sidor.
Penguin 1963 England, Harmondsworth 223 pages
Hamilton 1957 Storbritannien, London 208 sidor.
Houghton Mifflin cop. 1956 USA, Boston 208 sidor.
Houghton Mifflin 1956 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Boston 208 sidor. 0-395-08367-2
Houghton Mifflin 1952 USA, Boston 217 sidor.