American capitalism - the concept of countervailing power

Författare
John Kenneth Galbraith
(John Kenneth Galbraith with a new introduction by the author)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Transaction Publishers 1993 USA, New Brunswick, N.J., U.S.A 208 sidor. 1-56000-674-9
Blackwell 1980 Storbritannien, Oxford xiii, 208 sidor. 0-631-12513-2
Penguin 1963 England, Harmondsworth 223 pages
Hamilton 1957 Storbritannien, London 208 sidor.
Houghton Mifflin cop. 1956 USA, Boston 208 sidor.
Houghton Mifflin 1956 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Boston 208 sidor. 0-395-08367-2
Houghton Mifflin 1952 USA, Boston 217 sidor.