American education in foreign perspectives - twentieth century essays

Författare
(Compiled and edited by Stewart E. Fraser.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wiley 1969 USA, New York 525 sidor.