American marketing strategy in international markets - föredrag framfört Exportföreningens årsstämma tisdagen 23 april 1968

Författare
Harper W. Boyd
(Harper Boyd.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1968 Sverige, Stockholm 15 sidor.