American science in an age of anxiety - scientists, anticommunism, and the cold war

Författare
Jessica Wang
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ. of North Carolina Press 1999 USA, Chapel Hill, N.C xii, 375 sidor. : ill. 0-8078-2447-X, 0-8078-4749-6
University of North Carolina Press c1999 USA, Chapel Hill, NC xii, 375 sidor. ill. 24 cm.