Amerikanenglannin fraasisanakirja

Originaltitel
NTC's American idioms dictionary Finska
Författare
Richard A. Spears
(Richard A. Spears toimitusavustaja Linda Schinke-Llano suomeksi toimittanut Ilkka Rekiaro.)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström 1989 Finland, Porvoo 495 sidor.