Amerikansk kapitalism - begreppet tillbakahållande makt

Författare
John Kenneth Galbraith
(John Kenneth Galbraith övers. av Richard Matz.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Thule 1968 Sverige, Stockholm, Stockholm 196 sidor.