Amerikansk välfärdskapitalism och social ingenjörskonst

Välfärdskapitalism innebär att företagen är välfärdsleverantörer. Här granskas två nyckelbegrepp och presenteras fakta, erfarenheter och skiftande bedömningar som ger relief åt vår tids ingenjörskonster.

Författare
Benny Carlson
(Benny Carlson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SNS förl., Kristianstads boktr. 2003 Sverige, Stockholm, Kristianstad 152 sidor. 21 cm