Amerikaresa - glimtar från ett år av studier och resor i USA

Författare
Stig Abrahamsson
(Stig Abrahamsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Helgelseförb. 1949 Sverige, Hardemo 220s.,10 pl.-bl.