Amiralitetskyrkan i Karlskrona - konsthistoriskt inventarum

Författare
William Anderson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Generalstabens litografiska anst., Esselte 1959 Sverige, Stockholm, Stockholm [6] sidor., sidor. 131-292 ill. [titelark. t. bd 3.] (viii sidor.)
1946 Sverige, Stockholm viii, 292 s ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan