Amma mis nie! - giellahárjehusat

Författare
Tor Magne Berg
(Tor Magne Berg, Veikko Holmberg.)
Genre
Läromedel
Språk
Nordsamiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Iđut 1998 Norge, Iggaldas? 110 sidor.