An Introduction to Greek Tragedy

Författare
Ruth Scodel
(Ruth Scodel.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cambridge University Press 2010 England, Cambridge 1 online resource (224 sidor.) digital, PDF file(s). 978-0-511-90084-6, 978-0-511-78123-0