An adaptive finite element method for a potential problem

Författare
Mohammad Asadzadeh
(Mohammad Asadzadeh and Kenneth Eriksson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1991 Sverige 22 sidor.