An advertisement for toothpaste

Författare
Ryszard Kapuściński
(Ryszard Kapuscinski translated by William Brand.)
Genre
Essäer
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Penguin Books 2018 Storbritannien, London 52 sidor 978-0-241-33932-9