An almost perfect holiday

Författare
Lucy Diamond
(Lucy Diamond.)
Genre
Romaner, Familjeskildringar
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Macmillan 2020 Storbritannien, London 470 sidor 978-1-5290-2695-5
Pan Macmillan 2020 Storbritannien, London 480 sidor 978-1-5290-2698-6
Pan Books Ltd 2019 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 978-1-5290-2696-2