An anthology of modern Swedish literature

Författare
(Comp. and ed. with an introd. by Pär Wästberg.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cross-cultural communications 1979 USA, Merrick, N.Y 217 sidor.
Cross-Cultural Communications Utgivningsland okänt / Ej specificerat